Leren zonder grenzen

‘Leren zonder grenzen’ is een samenwerkingsverband van scholen voor (voorbereid) beroepsonderwijs, opleidingsbedrijven en de overheid in de Euregio Gronau- Enschede. Wij maken werk van grensoverschrijdend leren door het stimuleren, begeleiden en organiseren van uitwisselingen, projecten en stages. Diverse partners doen dit al meer dan 20 jaar. Studenten maken zo kennis met de beroepscultuur, taal en het onderwijssysteem van het buurland.

Het project loopt van 1 september 2016 tot 31 augustus 2021.

Ons team

Het project Leren zonder grenzen kent een projectteam die de Nederlandse en Duitse partners begeleidt en ondersteunt. Wij zijn uiteraard een Nederlands– Duits team, gevestigd in Doetinchem en Steinfurt. 

... in Doetinchem

drs. Sabine Preuss

projectleiding / communicatie / contact NL scholen

 

 

 

 

.. in Steinfurt

dr. Johannes Reef

projectleiding Duitsland

 

Silke Kienecker

projectmanager Steinfurt / contactpersoon deelnemende Duitse scholen

Projectinhoud en organisatie

Werkpakketten Leren zonder grenzen

 

Het project ‘Leren zonder grenzen’ kent een indeling in werkpakketten. Per pakket zijn afspraken gemaakt over de doelen, aanpak, werkwijze en te behalen resultaten.

 

Elk werkpakket kent een eigen projectleider die de afzonderlijke werkpakketten controleert en zorgt dat alle projectpartners in het werkpakket hun taken uitvoeren en aan hun verplichtingen voldoen.

 

WP 1 – Techniek / Regioticket 2 

 

WP 2 – Windenergie 

 

WP 3 – Optiek in de gezondheidszorg

 

WP 4 – Kinderopvang

 

WP 5 – Logistiek

 

WP 6 – Detailhandel

 

WP 7 – Bouw / Hout / Meubel / Interieur

 

WP 8 – Actuele domeinen

Ik wil meedoen

Voor schoolleiders, docenten en studenten:

 

Het is nog mogelijk mee te doen, maar dan uitsluitend in het werkpakket WP 8 – Actuele domeinen.

De deelname aan het project kan bestaan uit een mobiliteit (een eenmalige uitwisseling) en / of uit een tandem (langdurige uitwisseling) met een of meerdere scholen uit het grensgebied Nederland-Duitsland. Ook kunnen wij behulpzaam zijn in het vinden van een geschikte partnerschool over de grens.

 

Voor meer info over samenwerking kunt u hier klikken of contact opnemen met:

 

Contact

Project ‘Lernen zonder grenzen’

Projectleider: Sabine Preuss

mail:  s.preuss@graafschapcollege.nl

Tel.nr.: +31 (0)6 40 69 94 14