WP 5 – Logistiek

 

 

Er worden twee gemeenschappelijke opleidingsprogramma’s (tandems) ontwikkeld, die door Nederlandse en Duitse leerlingen gemeenschappelijk zullen worden uitgevoerd.

 

Deze hebben de volgende componenten:
– Gestructureerd praktijkopdrachten in de werkplaatsen
– Bijpassend lesmateriaal
– Materiaal ter voorbereiding op stages
– Proeven van bekwaamheid (praktijktoetsen)

 

De deelnemend scholen sluiten zich aan bij reeds bestaande activiteiten die door opleidingen detailhandel binnen het netwerk van de ler(n)ende Euregio zijn ontwikkeld: brancheplatforms en beroepenwedstrijden. Diverse  scholen participeren al in dit netwerk.

 

Activiteiten
-        Mobiliteiten
-        Tandems
-        Stages
-        Platforms
-        Beroepswedstrijden 

 

Deelnemende scholen en bedrijven / organisaties (stand 2017) 

Roc van Twente

Hansa Berufskolleg Münster