Skip to main content
 

Actueel

‘EKW-concept biedt houvast en geeft richting’

Outline van NL

In Steinfurt vond op 8 november de bijeenkomst ‘Ontwikkeling visie op EKW’s plaats. Cigdem Zantingh van Rijnland Instituut presenteerde de bevindingen met het project Fieldlabs binationale curricula IT. De werkwijze, ervaringen en hun concept dient als voorbeeld bij het ontwikkelen van een visie op het EKW-concept.

“Binnen het concept van een EKW worden kaders en richtlijnen geboden waarbinnen deelnemers zich kunnen bewegen”, vertelt Daan Maljers, docent-onderzoeker en conceptontwikkelaar bij ROC van Twente. “Dit biedt niet alleen houvast bij het ontplooien van nieuwe activiteiten, maar geeft ook richting aan de vorm, inhoud en opbrengsten van deze activiteiten”.

Vier principes

In de visie op het EKW-concept staan vier principes centraal:

  1. Deelnemers hebben richting en houvast, maar ook voldoende ruimte voor eigen invulling.
  2. Bij het ontwikkelen van het EKW-concept en nieuwe activiteiten worden zoveel mogelijk en liefst alle stakeholders betrokken: werkgevers, docenten, studenten, EKW-leiders en kern-partners.
  3. Het ontwikkelen van het concept EKW is een lerend proces. Een concept in ontwikkeling en er is geen vast gegeven. Alle stakeholders werken en denken actief mee.
  4. Alle toekomstige EKW-activiteiten sluiten aan bij de doelstellingen van Interreg VI: Leren Zonder Grenzen.

Eerste richtlijnen

“Uit deze doelstellingen blijken de eerste richtlijnen voor het concept EKW”, vervolgt Daan. “Activiteiten moeten ontworpen en ontplooid worden met de intentie dat zij blijvend zijn in het curriculum. Gegenereerde data worden gebuikt om te komen tot een Euregionaal competentiemodel, zowel algemeen al vakspecifiek. Het uiteindelijke doel is om Euregionale competenties en activiteiten te integreren in het curriculum, zodat studenten worden opgeleid voor een 360 graden arbeidsmarkt.”

Duurzaam verankerd

Deelnemende scholen participeren in het ontwikkelen van de EKW en het ontplooien van activiteiten. Dit binnen de kaders en richtlijnen va het EKW-concept. Daan: “Zo moeten de opleidingen uitwisselingen faciliteren en studenten laten werken in D-NL-teams. Ook verankeren de scholen de inhoud duurzaam in hun reguliere onderwijs.”

Bekendheid geven

“Verder zorgen de kernpartners ervoor dat het EKW-concept bekendheid krijgt onder BKs, ROC’s en bedrijven”, vervolgt Daan. “Scholen en bedrijven kunnen aanvragen indienen voor deelname aan een EKW. Daarbij geven de scholen aan welke uitwisselingsmaatregelen zij willen uitvoeren. De projectadviesraad selecteert de scholen. Zowel uit Duitsland als uit Nederland neemt minstens één school en één bedrijf deel.”

Eerste concept

Op die maner is er voldoende inbreng uit beide landen en zijn er niet te veel deelnemers om als groep goed samen te werken, geeft Daan aan: “In het eerste kwartaal van 2024 komt er eerste opzet van het EKW-concept. De Werkpakket-leiders, de EKW-leiders en de Duitse Co-leiders bespreken dit en delen het concept met de deelnemende opleidingen.”