Skip to main content
 

Alle documenten op een rijtje

Downloads

Heb je een idee voor een uitwisseling of ben je op zoek naar een projectpartner over de grens? Vind hier de nodige informatie om verder te komen.

Outline van NL

Op deze pagina vind je allerlei formulieren en downloads. Van een aanvraag voor een uitwisseling tot een zoektocht naar een projectpartner over de grens. Verder delen we hier in de toekomst ook draaiboeken om een activiteit te plannen en informatie over evenementen die hebben plaatsgevonden.

Vakantieoverzicht
Hier vind je een handig overzicht van alle schoolvakanties in de grensregio.

jaarplanning-schoolvakanties-2023/24

jaarplanning-schoolvakanties-2024/25

Procedure: Indienen van een aanvraag (stroomschema)

Hier vind je een overzicht/stroomschema over het indienen van een EKW project aanvraag.

Stroomschema Interreg NL

Partnersearch
Ben je in het kader van Euregionale Kenniswerkplaats (EKW) op zoek naar een Duitse projectpartner voor een opleiding in het grensgebied, dan kan dit formulier van dienst zijn. Met de verstrekte informatie benaderen onze Duitse projectpartners scholen in het Duitse grensgebied die aansluiten bij het zoekprofiel. Zoek je meerdere partners, dan graag meerdere formulieren invullen.

LZG1 – Onderwijs partnersearch op maat

Aanvraagformulier EKW activiteit of uitwisseling
Een deelname aan een van de werkplaatsen (EKW’s) of een uitwisselingstraject is een samenwerkingsverband tussen een (of meer) Nederlandse roc’s/vmbo’s en een (of meer) Duitse Berufskollegs met als doel de Nederlands-Duitse samenwerking te bevorderen. De activiteiten zijn vooral gericht op studenten die hun euregionale competenties willen ontwikkelen en moeten (gaan) voldoen aan de volgende eisen:
•     De activiteiten passen enerzijds in het project EKW en anderzijds in het vigerende onderwijsprogramma.
•     Er vinden fysieke en digitale uitwisselingen plaats tussen Duitse en Nederlandse docenten en studenten.

LZG2 – Aanvraagformulier

Fasering, planning en resultaten
Met het Kostenplan Subproject(en) EKW doe je een voorspelling van de kosten die je gaat maken bij het organiseren van je EKW-activiteit(en). De totale kosten van een EKW-activiteit bestaat uit de begrootte uren en kosten van eventueel bus huur, catering en andere bijkomende kosten. Het Kostenplan biedt namelijk inzicht in de werkelijk gemaakte kosten voor EKW-Activiteiten. Dit Kostenplan wordt ter goedkeuring ook voorgelegd aan de Stuurgroep Interreg. De kosten die worden gemaakt voor een EKW-activiteiten worden voor 70% vergoed. Een onjuist gedateerd kostenplan kan tot gevolg hebben dat de onderliggende kosten niet subsidiabel c.q. facturabel zijn.

LZG3 Kostenplan Subproject EKW

Kosten declareren

Na volledige uitvoering van de uitwisseling/activiteit kunnen de gemaakte kosten, mits ze vooraf zijn begroot en goedgekeurd, worden gedeclareerd. Hiervoor download je onderstaand formulier. Je declaratie wordt getoetst door de projectleiding en de subsidieverstrekker. Wanneer de declaratie niet voldoet aan het subsidiereglement, vindt een terugkoppeling plaats naar de declarerende school. Deze heeft vervolgens 2 weken de tijd om de gevraagde informatie/documenten aan te leveren. Daarna vindt uitbetaling plaats van het deel dat akkoord bevonden is. Het Servicepunt Subsidie ROC van Twente voert de betalingen uit. De uitbetaling vindt plaats op zijn laatst 30 dagen na ontvangst van de gelden van de subsidieverstrekker.

LzG5_Declaratie

Een medewerkersverklaring, wat is dat precies?

Een medewerkersverklaring is een document dat de werknemer moet invullen die deelneemt aan het project “Interreg IV EKW”. Middels de medewerkersverklaring geef je aan dat je deelneemt aan het project, de op de verklaring ingevulde gegevens verstrekt mogen worden aan controlerende instanties (subsidieverstrekker en accountant) en dat de penvoerder van het project (ROC van Twente) loongegevens mag opnemen in het projectdossier die kunnen worden opgevraagd door de controlerende instanties ter onderbouwing van de gehanteerde loonkosten in het project “Interreg IV EKW”.

Voorkom doorhalingen en correcties op het formulier. Bij een fout moet je een nieuw formulier invullen. Let er verder op dat alle velden zijn ingevuld.

Medewerkersverklaring

Medewerkerslijst voor TimeTell

De medewerkerslijst is samen met de medewerkingsverklaringen volledig te worden ingevuld en geretourneerd naar [email protected] . De leidinggevende die u vermeld op de lijst dienen ook als projectmedewerker te worden aangemeld. Zij schrijven geen uren maar dienen digitaal de uren goed te keuren binnen Timetell. Uren die niet geaccordeerd zijn door de leidinggevende zijn niet subsidiabel.

Medewerkerslijst voor TimeTell

Stappenplan urenregistratie

Heb je hulp nodig bij het invullen van urenstaten of bij het gebruik van Timetell? Hier vindt je stap-voor-stap instructies.

Stappenplan-urenregistratie

Template urenstaat

Template urenstaat EKW

Presentielijst studenten
De subsidieregeling vereist dat bij elke activiteit de aanwezigheid wordt geregistreerd met een presentielijst. Vermeld activiteit, gegevens van studenten en overige gegevens volledig. Mocht dit formulier ontoereikend zijn, dan graag meerdere formulieren invullen. Een onjuist gedateerde presentielijst kan tot gevolg hebben dat de onderliggende kosten niet subsidiabel c.q. facturabel zijn.

LzG6a-Presentielijst-studenten

Presentielijst docenten
De subsidieregeling vereist dat bij elke activiteit de aanwezigheid wordt geregistreerd met een presentielijst. Vermeld activiteit, gegevens van docenten en overige gegevens volledig. Mocht dit formulier ontoereikend zijn, dan graag meerdere formulieren invullen. De uren die worden gemaakt voor een EKW-activiteit worden voor 70% vergoed. Een onjuist gedateerde presentielijst kan tot gevolg hebben dat de onderliggende kosten niet subsidiabel cq. facturabel zijn.

LzG6b-Presentielijst-begeleiders

 

Meer informatie nodig? Neem contact op.