Spring naar de hoofdinhoud
 

Alle documenten op een rijtje

Downloads

Heb je een idee voor een uitwisseling of ben je op zoek naar een projectpartner over de grens? Vind hier de nodige informatie om verder te komen.

Outline van NL

Op deze pagina vind je allerlei formulieren en downloads. Van een aanvraag voor een uitwisseling tot een zoektocht naar een projectpartner over de grens. Verder delen we hier in de toekomst ook draaiboeken om een activiteit te plannen en informatie over evenementen die hebben plaatsgevonden.

Vakantieoverzicht
Hier vind je een handig overzicht van alle schoolvakanties in de grensregio.

jaarplanning-schoolvakanties

Partnersearch
Ben je in het kader van Euregionale Kenniswerkplaats (EKW) op zoek naar een Duitse projectpartner voor een opleiding in het grensgebied, dan kan dit formulier van dienst zijn. Met de verstrekte informatie benaderen onze Duitse projectpartners scholen in het Duitse grensgebied die aansluiten bij het zoekprofiel. Zoek je meerdere partners, dan graag meerdere formulieren invullen.

LZG1 – Onderwijs partnersearch op maat

Aanvraagformulier EKW activiteit of uitwisseling
Een deelname aan een van de werkplaatsen (EKW’s) of een uitwisselingstraject is een samenwerkingsverband tussen een (of meer) Nederlandse roc’s/vmbo’s en een (of meer) Duitse Berufskollegs met als doel de Nederlands-Duitse samenwerking te bevorderen. De activiteiten zijn vooral gericht op studenten die hun euregionale competenties willen ontwikkelen en moeten (gaan) voldoen aan de volgende eisen:
•     De activiteiten passen enerzijds in het project EKW en anderzijds in het vigerende onderwijsprogramma.
•     Er vinden fysieke en digitale uitwisselingen plaats tussen Duitse en Nederlandse docenten en studenten.

LZG2 – Aanvraagformulier

Fasering, planning en resultaten
Met het Kostenplan Subproject(en) EKW doe je een voorspelling van de kosten die je gaat maken bij het organiseren van je EKW-activiteit(en). De totale kosten van een EKW-activiteit bestaat uit de begrootte uren en kosten van eventueel bus huur, catering en andere bijkomende kosten. Het Kostenplan biedt namelijk inzicht in de werkelijk gemaakte kosten voor EKW-Activiteiten. Dit Kostenplan wordt ter goedkeuring ook voorgelegd aan de Stuurgroep Interreg. De kosten die worden gemaakt voor een EKW-activiteiten worden voor 70% vergoed. Een onjuist gedateerd kostenplan kan tot gevolg hebben dat de onderliggende kosten niet subsidiabel c.q. facturabel zijn.

LZG3 Kostenplan subproject EKW

Presentielijst studenten
De subsidieregeling vereist dat bij elke activiteit de aanwezigheid wordt geregistreerd met een presentielijst. Vermeld activiteit, gegevens van studenten en overige gegevens volledig. Mocht dit formulier ontoereikend zijn, dan graag meerdere formulieren invullen. Een onjuist gedateerde presentielijst kan tot gevolg hebben dat de onderliggende kosten niet subsidiabel c.q. facturabel zijn.

LzG6a – Presentielijst studenten

Presentielijst docenten
De subsidieregeling vereist dat bij elke activiteit de aanwezigheid wordt geregistreerd met een presentielijst. Vermeld activiteit, gegevens van docenten en overige gegevens volledig. Mocht dit formulier ontoereikend zijn, dan graag meerdere formulieren invullen. De uren die worden gemaakt voor een EKW-activiteit worden voor 70% vergoed. Een onjuist gedateerde presentielijst kan tot gevolg hebben dat de onderliggende kosten niet subsidiabel cq. facturabel zijn.

LzG6b – Presentielijst begeleiders

 

Meer informatie nodig? Neem contact op.