Skip to main content
 

Actueel

Aftrap EKW-2 Hightech System & Materials en ICT

Outline van NL

Het had voor deze aftrap wat voeten in aarde om alle agenda’s sluitend te krijgen. De regionale vakantiespreiding in Nederland en een andere verdeling in Duitsland waren hier debet aan. Maar de aanhouder wint en daarom kunnen we terugkijken op een prettige bijeenkomst op dinsdag 23 mei in een collegiale sfeer.

Een zeer verhelderende bijeenkomst bovendien, gezien alle spelregels met betrekking tot rapportage, verantwoording en tarifering. Met als belangrijk voordeel dat de partners elkaar al kennen uit voorgaande Interreg-projecten. Het is immers ook de wens geweest vanuit de Euregio dat de zes scholen uit INTERREG V ook in Interreg VI hun samenwerking voortzetten.

Hannes Reef van DNL en Rob Rouwers van ROC van Twente hebben de deelnemers uitgebreid bijgepraat over de verwachtingen ten aanzien van rapportage en verantwoording, wat kan wel, wat is niet declarabel. Daarnaast werd stilgestaan bij de twee projectvoorstellen die zijn ingediend:

‘Lasaanduidingen op tekeningen’. Met als deelnemers uit Nederland AT Techniekopleidingen, Smeot, Holaras uit IJzerlo en Welgro uit Groenlo. Uit Duitsland nemen deel: GSI-SLV alsmede Lemken uit Apen en Welgro uit Kleve. Het idee is dat middels het opzetten van een lesprogramma lasaanduidingen op tekeningen studenten en medewerkers van bedrijven worden geschoold en daardoor minder fouten maken bij de fabricage van onderdelen en producten.

3D metaalprinten. Met als deelnemers uit Nederland AT Techniekopleidingen, Graafschap College en Smeot en uit Duitsland Berufskolleg Bocholt West. Met dit project wordt gekeken of twee bestaande scholingstrajecten (kennismaking alsmede basiscursus zoals die in het 3D metaalprintproject Achterhoek worden opgesteld) ingepast kunnen worden in het reguliere (grensoverstijgend) onderwijsaanbod in Terborg, Hengelo en Bocholt.

Tijdens de aftrap zijn ideeën geopperd om instructiefilms te laten maken, uitwisselingen te regelen, product voorbeelden voor projecten et cetara. Hiervoor zijn ook vervolgafspraken gemaakt.

Lasaanduidingen – maandag 5 juni bij GSI-SLV in Oberhausen
3D metaalprinten – woensdag 7 juni bij BKBW in Bocholt

Mike Broekhuizen
Directeur AT Techniekopleidingen
Projectleider EKW HTSMI