Skip to main content
 

Actueel

ROC van Twente neemt de leiding

Outline van NL

ROC van Twente neemt de leiding

Aftrap Interreg VI project

ROC van Twente is tot 2026 kartrekker van het project Interreg VI waarbij de uitwisseling en samenwerking tussen Nederlandse en Duitse studenten en scholen centraal staat. Dinsdag 29 november wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst het officiële startsein gegeven voor het project.

Het project Interreg V heeft van 2016-2022 de basis gelegd voor een samenwerkingsverband van circa 60 scholen in Nederland en Duitsland uit de grensregio die samen grensoverschrijdend leren door middel van uitwisselingen en tandemopdrachten. In de komende periode (2022-2026) wordt de samenwerking verder onderzocht en uitgebreid. Betrokken scholen, bedrijven en regionale overheden werken zo verder aan het vernieuwen en ontwikkelen van onderwijs binnen zogenoemde Euregionale KennisWerkplaatsen (EKW).

Tandems
Rob Rouwers is projectleider van het Interreg VI project, hij was ook betrokken bij de voorloper van dit project: Interreg V – Leren zonder Grenzen. Rouwers: “Het vorige Interreg-project was gericht op verkenning van de overeenkomsten en verschillen in het beroepsonderwijs zelf. Vanuit vijf ROC ’s en zo’n vijftig Berufskollegs in Nordrhein Westfalen en Niedersachsen zijn 57 D-NL docenten-tandems en 7000 studenten actief geweest om de onderwijssystemen beter te leren kennen.”

Bredere kijk
In Interreg VI ligt de focus op het vergroten van de arbeidsmarktmobiliteit. En daarbij snijdt het mes aan twee kanten: zowel werkgevers als werknemers vissen in een grotere vijver bij het zoeken naar een geschikte functie of passend personeel. Rouwers is erg enthousiast over de Interreg-projecten. “Internationaal samenwerken versterkt en inspireert. Door over de grens te kijken krijg je een bredere kijk op je vak en daar profiteert iedereen van, ook de werkgever.” De Euregio maakt zich hard voor gezamenlijk (eu-)regionaal beleid, gezien de huidige tekorten op de arbeidsmarkt.

EKW
In Interreg VI, dat 4 jaar loopt, staat de Euregionale KennisWerkPlaats centraal, zij vormen het kloppend hart van de grensoverschrijdende samenwerking. De Euregionale kenniswerkplaats is een platform, waar betrokken scholen (docenten, studenten) bedrijven en kennisinstellingen uit de Euregio elkaar ontmoeten om te praten over innovaties en om kennis te delen, te bevorderen en te ontwikkelen.

Start
Tijdens de startbijeenkomst in de Grolsch Veste op 29 november 2022 wordt Interreg V afgesloten, maar vooral een start gemaakt met Interreg VI. Meer weten over Interreg VI? Neem contact op met Rob Rouwers.