Skip to main content
 

Actueel

‘EKW’s laten studenten over de grens kijken’

Outline van NL

De verbindende schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven in de grensstreek. Dat is de rol van DNL-contact binnen Interreg-VI en Leren zonder Grenzen. Vanuit Steinfurt vertellen projectmanagers Tabea Richter en Judith Reef meer over DNL-contact als ‘Dreh- und Angelpunkt’ voor het project Euregionale Kenniswerkplaatsen.

Het woord ‘contact’ in de naam DNL-contact mag gerust letterlijk worden genomen. “Onze kernactiviteit is het ondersteunen van Duitse bedrijven die zich op Nederland willen richten en vice versa”, vertelt Tabea. “Ondernemers die de grens over willen krijgen te maken met bijvoorbeeld andere regelgeving, maar ook met cultuurverschillen. In al die aspecten kunnen wij ondersteunen. Ook begeleiden we aanbestedingstrajecten en bieden we vertaaldiensten. We beperken onze activiteiten trouwens niet tot de grenstreek, ook in de rest van Duitsland zijn we actief. We hebben zelfs een project in Afrika.”

Interreg
Inmiddels is DNL-contact al jarenlang betrokken bij de diverse Interreg-projecten. “We hebben veel contacten binnen het onderwijs in de grenssteek”, zegt Judith. “Binnen Interreg zijn we voor Duitse scholen het eerste aanspreekpunt. En als een Nederlandse school een uitwisselingsprogramma in Duitsland wil, dan kunnen wij daar passende partners voor zoeken.” Ook buiten Interreg is DNL-contact actief op onderwijsgebied. Tabea: “We zijn onder meer betrokken bij EDL, de Euregionale Doorlopende Leerlijn. EDL heeft betrekking op alle onderwijsniveaus, van de basisschool tot en met de universiteit.”

Blik over de grens
Tijdens EKW-bijeenkomsten is DNL-contact een regelmatige en graag geziene gast. Judith: “De EKW’s bieden studenten in het middelbaar beroepsonderwijs een uitstekende mogelijkheid om studenten een kijkje over de grens te geven. Er zijn studenten die in de grensstreek wonen maar nog nooit in het buurland zijn geweest. Via die EKW’s krijgen ze de mogelijkheid om die stap te maken en te kijken vanuit het perspectief van het buurland. Zo verbreden ze hun horizon.”

Dicht bij huis
“Studenten hebben nog wel eens de voorkeur voor een stage in een ver buitenland”, vult Tabea aan. “Maar ook dichter bij huis en tegen lagere kosten kun je ervaring opdoen in het buitenland en met een andere cultuur. Dat biedt dus ook mogelijkheden voor mensen voor wie het minder vanzelfsprekend is om ver te reizen.”

Flexibel binnen structuur
Uiteraard signaleren Tabea en Judith verschillen tussen beide landen. Tabea: “Veel Nederlanders redden zich redelijk in het Duits, andersom is dat minder.” Judith: “Nederlanders durven vaak ook wat meer, zijn wat flexibeler. In Duitsland is het wat hiërarchischer, een hogergeplaatste spreek je met ‘Sie’ aan, dat is in Nederland anders.” Tabea: “Duitsers zijn wat meer van de structuur, wat nauwkeuriger ook. Samen kom je tot een mooie mix van flexibiliteit binnen een structuur.”