Skip to main content
 

360° arbeidsmarkt: Fieldlabs binationale curricula IT

  • 02-11-2023
  • 10:00 - 13:30
Outline van NL

Op donderdag 2 november 2023 organiseert het Rijnland Instituut gezamenlijk met de IT HUB een bijeenkomst in het kader van het project 360° arbeidsmarkt: excellente vakkrachten in de (Eu)regio. Tijdens het event blikken studenten, docenten en ondernemers feestelijk terug op de Fieldlabs.

Onze grensregio heeft nu nog vooral een 180-graden arbeidsmarktregio, die stokt aan de grens met Duitsland. Een sterke, wendbare en weerbare regio heeft een goed functionerende 360-graden-arbeidsmarkt. Daar is beroepsonderwijs voor nodig dat excellente vakkrachten opleidt. Met deze vakkrachten kan het regionale bedrijfsleven zich blijven ontwikkelen. Toekomstige brede welvaart vraagt dat we nu anticiperen.

Over de grens werken is geen vanzelfsprekendheid, diploma’s worden in het buurland niet altijd erkend. Een verzoek tot formele erkenning leidt niet altijd tot het gewenste resultaat en is bovendien kostbaar. Het Rijnland Instituut gaat uit van een pragmatische oplossing voor deze problematiek. Het instituut heeft in het project 360° arbeidsmarkt gekeken naar de mogelijkheden van de ontwikkeling van binationale mbo-curricula met aandacht voor euregionale competenties.

De afgelopen twee jaar zijn twee nieuwe binationale mbo-curricula voor de IT en Retail/Ondernemerschap vergeleken en ontwikkeld. Deze zijn en worden samen met het bedrijfsleven in de praktijk getoetst door middel van Fieldlabs. Een belangrijke uitkomst van de ontwikkeling en de praktijktoets van binationale curricula is een blauwdruk die voor meerdere opleidingen in verschillende regio’s kan worden toegepast.