Skip to main content
 

Lasaanduidingen

  • 05-06-2023
Outline van NL

Tijdens deze bijeenkomst op maandag 5 juni met name aandacht voor begrotingen, uren, aantal bijeenkomsten, het betrekken van bedrijven, wie gaat wat regelen, welke studentgroepen gaan deelnemen, et cetera. De bijeenkomst vindt plaats bij GSI-SLV in Oberhausen.