Skip to main content
 

Bij AT Techniekopleidingen in Terborg

Opstart EKW 2 – HighTech Systems & Materials en ICT

  • 03-04-2023
Outline van NL

Projectidee:
Door het opzetten van een lesprogramma lasaanduidingen op tekeningen worden studenten en medewerkers van bedrijven op dezelfde wijze geschoold. Hierdoor zullen zij minder fouten maken bij de fabricage van onderdelen en producten. Het lesprogramma zal uiteindelijk als een ’blended learningprogramma’ worden aangeboden, zodat het in het initiële onderwijs alsmede in Leven Lang Ontwikkelen (volwasseneducatie) kan worden toegepast.

Probleemstelling:
Door gebrek aan kennis omtrent lasaanduidingen op tekeningen worden er door studenten en medewerkers snel fouten gemaakt. Hierdoor moeten producten of onderdelen (deels) opnieuw dienen te worden gemaakt. Dit betekent minder efficiency en hogere kosten.

Rol bedrijven:
Bedrijven geven aan dat medewerkers en studenten door onvoldoende kennis van lasaanduidingen op tekeningen fouten maken bij de productie. Dit wordt zowel door Nederlandse als door Duitse ondernemers aangegeven. Medewerkers van bedrijven zullen gezamenlijk met praktijkopleiders en de studenten vanuit het onderwijs het lesprogramma herzien. Op die manier kunnen we tegemoet komen aan de wensen van de ondernemers, wat leidt tot een hogere efficiency en lagere kosten.

Deelnemers:
Partners NL: AT Techniekopleidingen, Graafschap College
Partners Dld: GSI-SLV Kleve
Bedrijven NL: Welgro GroenloHolaras IJzerlo
Bedrijven Dld: Lemken AldorfWelgro Kleve