Skip to main content
 

Actueel

HORIZONt

Het magazine HORIZONt is een uitgave van het project ‘Leren zonder Grenzen’. Het geeft een overzicht weer van het INTERREG V-project. De voorloper van Interreg VI - Euregionale KennisWerkplaatsen.

Outline van NL

Horizont is een tweetalig magazine waarin je alles leest over het INTERREG V-project ‘Leren zonder Grenzen’. Initiatieven en samen­werkingsverbanden die de afgelopen jaren zijn ontstaan worden toegelicht. In dit magazine schetsen we een beeld van de mogelijkheden die er zijn in de Euregio, zowel voor leren als werken.