Skip to main content
 

Actueel

Kick off EKW-6 Food and Agro-business

Outline van NL

Op 5 september vond bij Paul Spiegel BK in Warendorf de eerste bijeenkomst plaats van de Euregionale kenniswerkplaats Food and Agro-business. Aanwezig waren docenten en andere collega’s van Berufsschulzentrum am Westerberg, Zone.College en Paul Spiegel. Ook opleidingen uit de Food sector, loonwerk, waterbeheer, veehouderij en akkerbouw waren vertegenwoordigd.

Het was de eerste bijeenkomst van deze EKW en er is de tijd genomen om elkaar te leren kennen. De collega’s hebben zich aan elkaar voorgesteld en daarnaast zijn er verschillende presentaties gehouden waarbij de onderwijsorganisaties en de onderwijsprogramma’s aan de orde zijn kwamen.
Voor alle aanwezige onderwijsinstellingen geldt dat er al veel wordt ingezet op internationalisering. De organisaties hebben allemaal al ervaring met verschillende onderwijsprojecten op Euregionaal en Europees niveau.

De ervaring met Interreg van de individuele docenten was echter verschillend. Rob Rouwers (projectleiding vanuit ROC Twente) en Tabea Richter (DNL- Contact) hebben zaken rondom het Interreg-project en de Euregionale kenniswerkplaatsen uitgelegd. In een presentatie kwamen de doelstellingen, werkwijze en randvoorwaarden aan de orde.

De aanwezige docenten toonden veel enthousiasme om samen te werken met collega’s en bedrijven over de grens. Al snel werden er tussen de docenten van de Duitse en Nederlandse scholen contacten gelegd. Duits, Nederlands en Engels, de taal is niet belangrijk als je elkaar maar wilt verstaan. Ervaringen werden gedeeld en al pratende kwamen diverse ideeën voor samenwerking naar voren.
Aan het einde van de kick-off meeting zijn concrete vervolgafspraken gemaakt om elkaar en elkaars organisaties beter te leren kennen en om de ideeën verder uit te werken naar concrete aanvragen. De deelnemers zien mooie kansen om het onderwijs aan beide zijden van de grens te versterken en tegelijkertijd de grenzen voor toekomstige werknemers te slechten.