Skip to main content
 

PARTNERSCHOOL

Rijnland Instituut

Het Rijnland Instituut leidt op voor Europa. Als kennisinstituut voor regionale ontwikkeling werkt het Rijnland Instituut aan een vitale Europese regio in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland met goed en voor iedereen toegankelijk onderwijs als basis.

Outline van NL

Ambities

Het Rijnland Instituut heeft haar ambities als grensoverschrijdend expertisecentrum voor de ontwikkeling van euregionale competenties en binationale curricula in een masterplan vastgelegd. Het masterplan is in 2020 vastgesteld en heeft een reikwijdte tot 2024. Het samenwerkingsverband tussen middelbaar- en hoger onderwijs, overheden en werkveld beschouwt onderwijs en kennis als motor voor de regionale economie.

Cigdem Zantingh

Instituutsleiding/Programma Manager