Skip to main content
 

Actueel

‘Ondernemerschap verder stimuleren’

Outline van NL

Als dit interview plaatsvindt zit het er net weer op: de jaarlijkse Business Jump. Ad Durinck is een van de kartrekkers van het succesvolle event. “De Business Jump sluit perfect aan bij waar we met de EKW’s naartoe willen.”

In het dagelijks leven is Ad docent Engels aan het Graafschap College. “Daarnaast ben ik lid van het team zakelijke dienstverlening, stagecoördinator en actief op de gebieden internationalisering en ondernemerschap. Via Sabine Preuss ben ik in beeld gekomen voor EKW1.”

Eigen businessplan
Aan de Business Jump werkt Ad nu vier jaar mee. “In de Business Jump kunnen Duitse en Nederlandse studenten ideeën inbrengen voor een eigen onderneming. De studenten werken individueel of in duo’s. Een jury maakt een eerste selectie van acht Duitse en acht Nederlandse deelnemers. Die krijgen presentaties en workshops van en bij de Rabobank, de Stadtsparkasse Bocholt en innovatiecentrum Steck in Doetinchem.”

Driedaagse bootcamp
Daarmee is de Business Jump in feite een driedaagse bootcamp, geeft Ad aan. “In die drie dagen schaven de studenten verder aan hun businessplan. Aan het eind volgt een presentatie voor een vakjury. Die kiest zowel een Duitse als een Nederlandse winnaar. Na afloop van het event kunnen de winnaars trouwens gebruik blijven maken van professionele begeleiding van de deelnemers uit het beroepenveld.”

Verdubbeling deelnemers
Tot vorig jaar namen drie scholen aan de Business Jump deel. Naast het Graafschap College waren dat BK Bocholt en het Zone College. “Dit jaar hebben we vanuit het EKW ook andere scholen opgeroepen deel te nemen”, vertelt Ad. “BK am Wasserturm, ROC Twente en Deltion College hebben daaraan gehoor gegeven. Een verdubbeling dus van het aantal deelnemers. En voor volgend jaar heeft onder meer BK Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg uit Coesfeld al interesse getoond.”

Cultuurverschillen
Ad ziet duidelijke cultuurverschillen tussen de twee landen. ‘”Nederlandse studenten schrijven zich wat makkelijker in met een instelling van ‘we zien wel’. Duitsers zijn wat terughoudender, willen alles van tevoren goed regelen. Wat me verder opvalt is dat de studenten onderling steeds meer Engels spreken. Vanuit Interreg-gedachte is dat misschien jammer, maar het is wel hoe het ook in de praktijk gaat. Het geeft bovendien extra dynamiek aan het event.”

Breder draagvlak
Ads persoonlijke ambitie? “Dat ondernemerschapsonderwijs binnen scholen een breder draagvlak krijgt. De groeiende belangstelling voor de Business Jump is daarvoor een mooie opmaat. De EKW’s zijn een mooie kapstok om ondernemerschap verder te stimuleren.”