Skip to main content
 

Actueel

Openingsbijeenkomst EKW-1 Internationale Handel en Ondernemerschap

Outline van NL

Op 6 juni 2023 vond in Bocholt de openingsbijeenkomst plaats van de Euregionale Kenniswerkplaats (EKW) Internationale Handel en Ondernemerschap. Deze bijeenkomst bracht diverse collega’s van Duitse en Nederlandse ROC’s samen.

De opening van de bijeenkomst werd verzorgd door Jörg Vriezen, Oberstudiendirektor bij het BK Bocholt West.
De bijeenkomst begon met een warm welkomstwoord van Jörg Vriezen, waarbij hij de aanwezige deelnemers begroette. Onder de aanwezigen bevonden zich docenten van het BK am Wasserturm in Bocholt, het BK Borken en collega’s van het Graafschap College, ROC van Twente en het Deltion College uit Zwolle.

De openingsspeech van Jörg Vriezen benadrukte het belang van samenwerking en kennisuitwisseling tussen de verschillende ROC’s in de regio. Hij sprak over de groeiende behoefte aan internationale handels- en ondernemersvaardigheden en het belang van een gezamenlijke aanpak om studenten optimaal voor te bereiden op de dynamische arbeidsmarkt van vandaag.

Na de openingsspeech van Jörg Vriezen volgde een interactieve sessie waarin de aanwezigen de gelegenheid kregen om zichzelf voor te stellen en ideeën uit te wisselen. De nadruk lag op het verkennen van mogelijkheden voor samenwerking en het delen van ‘best practices’ op het gebied van internationale handel en ondernemerschapsonderwijs.

Het tweede deel van de bijeenkomst werd geleid door Sabine Preuss, projectleider Euregio bij het Graafschap College, en Ad Durinck, hoofd van Euregionale Business Jump. Tijdens dit deel werd de Business Jump gepresenteerd als een springplank voor jonge ondernemers in de regio. Alle aanwezigen werden uitgenodigd om met hun studenten deel te nemen aan de aankomende editie op 13, 14 en 15 november 2023.

De presentatie gaf een gedetailleerde uitleg over de Business Jump en benadrukte de voordelen en kansen die het programma biedt aan ‘ondernemers in de dop’. De Business Jump fungeert als een platform dat ondersteuning, begeleiding en financiële mogelijkheden biedt aan studenten die hun eigen bedrijf willen starten. Het programma stimuleert ondernemerschap en biedt de deelnemers de nodige vaardigheden en hulpmiddelen om hun ideeën om te zetten in succesvolle bedrijven.

Na de presentatie werd er een levendige discussie gehouden, waarbij de aanwezige gasten werden uitgenodigd om hun ideeën voor de EKW Internationale Handel naar voren te brengen. De focus lag op de wens en het streven om een 360 graden arbeidsmarkt in te richten voor studenten en het bedrijfsleven in de regio. De discussie bood een waardevolle gelegenheid voor het delen van inzichten en het verkennen van nieuwe mogelijkheden om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

De uitwisseling van ideeën en meningen tijdens de discussie droeg bij aan een breed scala aan suggesties en perspectieven. Onderwerpen zoals stageprogramma’s, samenwerking met bedrijven, internationalisering van het curriculum en de rol van technologie in het onderwijs kwamen aan bod. Het was duidelijk dat de aanwezigen zich betrokken voelden en bereid waren om actief bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de EKW Internationale Handel en Ondernemerschap.

De bijeenkomst eindigde met een gevoel van optimisme en enthousiasme. De aanwezigen waren geïnspireerd door de mogelijkheden die de Business Jump bood aan jonge ondernemers en gemotiveerd om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van de EKW. Het streven naar een 360 graden arbeidsmarkt en het versterken van de banden tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio vormden een gemeenschappelijk doel waar alle aanwezigen zich achter konden scharen.

Al met al kan deze openingsbijeenkomst van de Euregionale Kenniswerkplaats Internationale Handel en Ondernemerschap worden gezien als een succesvolle start van een vruchtbare samenwerking tussen de verschillende ROC’s. Het bood een platform voor kennisuitwisseling, netwerkmogelijkheden en het verkennen van gezamenlijke projecten. De aanwezigen gingen geïnspireerd en gemotiveerd naar huis, klaar om gezamenlijk bij te dragen aan het opleiden van de toekomstige generatie professionals in internationale handel en ondernemerschap.