Skip to main content
 

Actueel

Wat is een EKW?

Werkenderwijs ontwikkelen in Euregionale KennisWerkplaatsen (EKW).

Outline van NL

Met het realiseren van Euregionale KennisWerkplaatsen (EKW) wordt een nieuwe weg in het grensoverschrijdende onderwijs ingeslagen. De kenniswerkplaatsmethodiek komt voort uit het lectoraat Regionale Transitie van Hogeschool Van Hall Larenstein en heeft een vervolg gekregen in het programma Regionale Transitie van de Groene Kennis Coöperatie. De basis voor de kenniswerkplaatsmethodiek is gelegd door toenmalig lector Willem Foorthuis. In Nederland zijn reeds verschillende kenniswerkplaatsen ingericht, maar alleen met Nederlandse partners en alleen op hbo of universitair niveau. Bestaande Nederlandse kenniswerkplaatsen zoals bijvoorbeeld de Kenniswerkplaats Achterhoek hebben aangetoond dat de methode in de praktijk werkt. Het nieuwe van dit project is dat de EKW’s én grensoverschrijdend én op mbo-niveau zijn.

Een kenniswerkplaats kan worden omschreven als een ontmoetingsplaats waar scholen, docenten en studenten maar ook experts uit het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs, hogescholen en kennisinstellingen, elkaar ontmoeten om innovaties (uit de branche en het onderwijs) te delen en te bevorderen: ‘werkenderwijs ontwikkelen’. Het innovatieve in dit project is het toepassen van de ambitieuze methode van EKW

  1. in een grensoverschrijdende D-NL setting,
  2. op mbo-niveau,
  3. met de actieve deelname van bedrijven en instellingen,
  4. in samenwerking met hogescholen, professionals en experts.

In het kader van de EKW wordt gewerkt aan creatieve oplossingen voor actuele problemen op het gebied van werk en beroepsopleiding in de Euregio. Hierbij wordt grensoverschrijdend gewerkt met als doel de aansluiting op de 360° arbeidsmarkt te optimaliseren door samen de gewenste euregionale competentieontwikkeling in beeld te brengen en in de euregionale beroepsopleidingen aan beide kanten van de grens blijvend te verankeren. Richtinggevend daarbij zijn actielijnen als: We willen een grensoverschrijdende 360° arbeidsmarkt uit de Strategie Euregio 2030 en de actielijn MBO 2030.