Skip to main content
 

Uitwisselingsprogramma zorginstelling

  • 01-06-2024
Outline van NL

Nog dit voorjaar doet aan Nederlandse zijde een schoolklas van 15 leerlingen deel aan een uitwisselingsproject met 4 Duitse studenten (Auszubildende) die hun duale opleiding in het St. Marien Ziekenhuis in Ahaus afronden. Aangezien de Duitse studenten in het St. Marien Ziekenhuis werken en het ziekenhuis dus goed kennen, kunnen zij de Nederlandse leerlingen alles laten zien. 2 Nederlandse docenten en 2 opleiders van het St. Marien Ziekenhuis begeleiden de uitwisseling.  

 

Dit bezoek is gericht op het keuzedeel HBO doorstroom en biedt een 360-graden oriëntatie op de arbeidsmarkt, inclusief grensoverschrijdende mogelijkheden. De dag omvat afdelingsbezoeken, presentaties over het ziekenhuisleven en gesprekken met zowel Nederlandse als Duitse studenten. Een presentatie door de personeelsafdeling belicht carrièremogelijkheden in de Duitse zorgsector en specifiek in het St. Marien Krankenhaus. Deze informatie ondersteunt de studenten bij beslissingen over vervolgstudies in MBO of HBO, en hun loopbaanontwikkeling, door inzicht te bieden in opleidingseisen, carrièrepaden, werkgelegenheidstrends en salarisvooruitzichten.