Skip to main content
 

Kenniswerkplaats

EKW-4
Pedagogisch, maatschappelijk werk en gezondheidszorg

Het werken met mensen staat binnen deze EKW voorop.

Outline van NL

Goede en toegankelijke zorg is cruciaal voor een letterlijk en figuurlijk gezonde samenleving. Wie zich in de maatschappij niet goed weet te redden, heeft soms professionele hulp nodig. Bijvoorbeeld bij problemen op het gebied van huisvesting, ouderdom, eenzaamheid, geld, werkloosheid, verslaving, gezin, relatie en school.

Deze EKW is nog in opbouw. Wil je meer weten over deze kenniswerkplaats of aansluiten, neem contact op. 

Euregionale KennisWerkplaatsen (EKW)
Een kenniswerkplaats is een ontmoetingsplaats waar Nederlandse en Duitse scholen, docenten en studenten, maar ook experts uit het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs, hogescholen, kennisinstellingen, bedrijven en instellingen elkaar kunnen ontmoeten om innovaties te bevorderen: ‘werkenderwijs ontwikkelen’. Met de EKW’s willen wij de opleidingen verrijken met de eisen van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Concreet betekent dit dat studenten interculturele competenties leren, evenals de taal en cultuur van het buurland en de vakkennis die over de grens anders of aanvullend is.  Daarmee kunnen de studenten met hun opleiding in beiden landen werken.

Hoe wordt een EKW vormgegeven?

  • EKW-ontwikkelteam samenstellen;
  • Aanmelding van bedrijven;
  • Inspiratiedag branchebreed;
  • Verdiepende werkbijeenkomsten (digitaal en fysiek);
  • EKW-ontwikkelopdracht(en);
  • Studenten: werk- en onderzoeksopdracht(en);
  • Implementatie.

Pedagogisch, maatschappelijk werk en gezondheidszorg

Daan Maljers

Functionaris Internationalisering

Pia Küthe

Studienrätin

Fabian Kretschmer

Studienrat

Gaby Bos

Projectleider Alfa-college/Rijnland Instituut

Natalie Große-Maestrup

Directeur

Roland Kietzmann

Coördinatie Internationale Aangelegenheden

Ik wil meedoen in
deze kenniswerkplaats

Content
Content
Content

Partners in de Euregio

Zoek je een partnerschool, een bedrijf of instelling in de Euregio? Klik hier.

Lees meer
Het project is mede gefinancierd door: