Skip to main content
 

PARTNERSCHOOL

Alfa-college

Outline van NL

Studenten zijn de toekomst

Onze studenten maken de toekomst. Zeker in de grensregio’s waarin ze studeren en wonen, vinden we het belangrijk dat ze competenties en vaardigheden ontwikkelen waarmee ze als wereldburger door het leven kunnen. Door via dit Euregionaal platform samen te werken met Duitse kennisinstellingen en ondernemers, die zowel in Duitsland als Nederland actief zijn, leren onze studenten internationaler en breder te denken en werken. Dat is niet alleen goed voor henzelf maar ook voor de bedrijven in de regio en daarmee de regio zelf.

Enno van der Werff

Lid College van Bestuur

Gaby Bos

Projectleider Alfa-college/Rijnland Instituut