Skip to main content
 

PARTNERSCHOOL

mbo Menso Alting

Bij mbo Menso Alting Zwolle is het christelijk geloof onze drijfveer. Het geeft ons dagelijks leven en werk betekenis en leert ons dat ieder mens waardevol is en recht heeft op respect.

Outline van NL

Partner zijn bij de Euregionale aanpak

Het is heel reëel dat onze studenten in het economische werkveld te maken krijgen met internationale partners zoals leveranciers en klanten, en daardoor over de grenzen van eigen taal, gewoontes, rechtssyteem en cultuur heen moeten kunnen werken. Het is daarom waardevol als partner aangehaakt te zijn bij de Euregionale aanpak.

Simon Hulshof

Teamleider Economie mbo Menso Alting Zwolle

Thom Heetebrij

Contactpersoon Interreg team Economie

Jeanine Horinga

Coördinator internationalisering

Jan Okke Koers

Contactpersoon internationalisering team Economie