Skip to main content
 

Kenniswerkplaats

EKW-1
Business, Internationale handel, Economy & Control

De economieën van Duitsland en Nederland zijn sterk met elkaar verweven.

Outline van NL

Met een handelsvolume van 172 miljard euro in 2020 is de Nederlands-Duitse handelsrelatie een van de grootste ter wereld. Voor Nederland is Duitsland dan ook de belangrijkste handelspartner, zowel qua import als export. Het spreekt dan ook voor zich dat beide landen nauw samenwerken op het gebied van infrastructuur, transport, telecommunicatie en waterbeheer. 

In deze EKW komen docenten en bedrijven uit het Duitse en het Nederlandse beroepsonderwijs regelmatig bijeen om gezamenlijk te werken aan het implementeren van euregionale en vakinhoudelijke competenties in de opleidingen. Doel is om studenten aan beide zijden van de grens optimaal voor te bereiden op een mogelijke loopbaan in het land van hun keuze.

Door de samenwerking tussen docenten, bedrijven en studenten biedt de EKW een dynamische leeromgeving waarin kennis en ervaringen worden gedeeld, grensoverstijgende netwerken worden opgebouwd en interculturele vaardigheden worden versterkt. Dit stelt studenten in staat om zich goed voor te bereiden op de uitdagingen van een internationale arbeidsmarkt en vergroot hun kansen op succesvolle carrières, zowel aan de Duitse als Nederlandse zijde van de grens.

De EKW is een waardevol platform is voor het bevorderen van euregionale samenwerking, het stimuleren van ondernemerschap en het creëren van nieuwe kansen voor zowel studenten als bedrijven. We kijken ernaar uit om samen te werken aan het versterken van het internationale handels- en ondernemerschapspotentieel in de grensregio.
Samen zetten we stappen richting een grensoverschrijdende toekomst vol mogelijkheden!

Een kenniswerkplaats is een ontmoetingsplaats waar scholen, docenten en studenten, maar ook experts uit het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs, hogescholen, kennisinstellingen, bedrijven en instellingen elkaar kunnen ontmoeten om innovaties te bevorderen: werkenderwijs ontwikkelen.

Hoe wordt een EKW vormgegeven?

  • EKW-ontwikkelteam samenstellen;
  • Aanmelding van bedrijven;
  • Inspiratiedag branchebreed;
  • Verdiepende werkbijeenkomsten (digitaal en fysiek);
  • EKW-ontwikkelopdracht(en);
  • Studenten: werk- en onderzoeksopdracht(en);
  • Implementatie.

Business, Internationale handel, Economy & Control

EKW-leider Business, Internationale handel, Economy & Control | Graafschap College

Belinda Kuipers

Functionaris Internationalisering

Jörg Vriesen

Koordinator Euregionale Projekte

Thom Heetebrij

Contactpersoon Interreg team Economie

Jeanine Horinga

Coördinator internationalisering

Jan Okke Koers

Contactpersoon internationalisering team Economie

Ik wil meedoen in
deze kenniswerkplaats

Content
Content

Partners in de Euregio

Zoek je een partnerschool, een bedrijf of instelling in de Euregio? Klik hier.

Lees meer
Het project is mede gefinancierd door: