Skip to main content
 

Kenniswerkplaats

EKW-7
Horeca, dienstverlening en toerisme

Dienstverlening in de ruimste zin van het woord.

Outline van NL

Dienstverlening is een ruim begrip met verschillende definities. Samenvattend gaat dienstverlening om het helpen van klanten. Voor horeca-ondernemers komt daar een dimensie bij: gastvrijheid. Gastvrijheid die verdergaat dan een pepermuntje bij de rekening. Het is dat stapje extra waarvoor gasten graag terugkomen!

Deze EKW is nog in opbouw. Wil je meer weten over deze kenniswerkplaats of aansluiten, neem contact op. 

Euregionale KennisWerkplaatsen (EKW)
Een kenniswerkplaats is een ontmoetingsplaats waar Nederlandse en Duitse scholen, docenten en studenten, maar ook experts uit het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs, hogescholen, kennisinstellingen, bedrijven en instellingen elkaar kunnen ontmoeten om innovaties te bevorderen: ‘werkenderwijs ontwikkelen’. Met de EKW’s willen wij de opleidingen verrijken met de eisen van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Concreet betekent dit dat studenten interculturele competenties leren, evenals de taal en cultuur van het buurland en de vakkennis die over de grens anders of aanvullend is. Daarmee kunnen de studenten met hun opleiding in beiden landen werken.

Hoe wordt een EKW vormgegeven?

  • EKW-ontwikkelteam samenstellen;
  • Aanmelding van bedrijven;
  • Inspiratiedag branchebreed;
  • Verdiepende werkbijeenkomsten (digitaal en fysiek);
  • EKW-ontwikkelopdracht(en);
  • Studenten: werk- en onderzoeksopdracht(en);
  • Implementatie.

Horeca, dienstverlening en toerisme

EKW-leider Horeca, dienstverlening en toerisme | Graafschap College

Dr. Johannes Reef
Tabea Richter

Projectmanager

Kerstin Garritsen

Projectcoördinator

Ik wil meedoen in
deze kenniswerkplaats

Content
Content

Partners in de Euregio

Zoek je een partnerschool, een bedrijf of instelling in de Euregio? Klik hier.

Lees meer
Het project is mede gefinancierd door: