Skip to main content
 

Kenniswerkplaats

EKW-8
Vrije Werkplaats

De vrije werkplaats is er om nieuwe thema’s te ontwikkelen.

Outline van NL

Een vrije werkplaats voor innovatieve onderwerpen als de energietransitie, infrastructuur, woonvraagstukken of digitalisering. Onderwerpen die betrekking kunnen hebben op diverse opleidingen. Als toetsingskader dient de (eu-)regionale agenda.

Deze EKW is nog in opbouw. Wil je meer weten over deze kenniswerkplaats of aansluiten, neem contact op. 

Euregionale KennisWerkplaatsen (EKW)
Een kenniswerkplaats is een ontmoetingsplaats waar Nederlandse en Duitse scholen, docenten en studenten, maar ook experts uit het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs, hogescholen, kennisinstellingen, bedrijven en instellingen elkaar kunnen ontmoeten om innovaties te bevorderen: ‘werkenderwijs ontwikkelen’. Met de EKW’s willen wij de opleidingen verrijken met de eisen van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Concreet betekent dit dat studenten interculturele competenties leren, evenals de taal en cultuur van het buurland en de vakkennis die over de grens anders of aanvullend is. Daarmee kunnen de studenten met hun opleiding in beiden landen werken.

Hoe wordt een EKW vormgegeven?

  • EKW-ontwikkelteam samenstellen;
  • Aanmelding van bedrijven;
  • Inspiratiedag branchebreed;
  • Verdiepende werkbijeenkomsten (digitaal en fysiek);
  • EKW-ontwikkelopdracht(en);
  • Studenten: werk- en onderzoeksopdracht(en);
  • Implementatie.

Vrije Werkplaats

Projectleiding Deltion College

Louisa Wichmann

docent Engels, Politiek/ economie en geschiedenis

Volker Wiehe

docent Engels en economie/ teamleider Europa

Anja Bockstiegel

docent wiskunde en economie

Melanie Brune-Kofoet

Didactisch management Kreuzschule Heek

Melanie de Groot

Docente Nederlands Kreuzschule Heek

Melanie de Groot
Thomas Feist

Vakdocent voor design, projecttechniek en Engels

Ricarda Holz DGPh

Vakdocent fotografie, design en techniek, Duits | Afdelingshoofd fotografie

Morris Vianden

Afdelingshoofd Audiovisie, vakdocent mediadesign en vice-voorzitter van media/communicatie

Ik wil meedoen in
deze kenniswerkplaats

Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content

Partners in de Euregio

Zoek je een partnerschool, een bedrijf of instelling in de Euregio? Klik hier.

Lees meer
Het project is mede gefinancierd door: