Skip to main content
 

Als Nederlander werken in Duitsland

Grenzen laten vervagen, dat is het idee van Interreg VI-project Euregionale KennisWerkplaatsen. Zodat je als Nederlander in de toekomst sneller gaat werken in Duitsland en andersom.

Outline van NL

Opleidingen verrijken met grenzeloze opdrachten. Afgestemd op de eisen van een arbeidsmarkt zonder grenzen, zodat je als Nederlander na je opleiding makkelijker ‘over de grens’ in Duitsland gaat werken en andersom. Dat is het doel van het Interreg VI-project Euregionale KennisWerkplaatsen (EKW).

Binnen Interreg-VI werken we samen aan de euregionale verbinding en integratie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Studenten uit Nederland en Duitsland voeren samen werkopdrachten uit en ervaren zo welke competenties gevraagd worden. Zowel vakinhoudelijk als op het gebied van taal en werkcultuur. Beroepsonderwijs, hogescholen, bedrijven en kennisinstellingen verbinden op deze wijze onderwijs en arbeidsmarkt in dit verbonden grensgebied.

Kenniswerkplaats
Dit wordt gedaan in verschillende kenniswerkplaatsen (EKW’s), onderverdeeld in werkgebieden. Een kenniswerkplaats is een ontmoetingsplaats waar Nederland en Duitsland letterlijk samenkomen. Beroepsonderwijs, hogescholen, kennisinstellingen, bedrijven en instellingen ontmoeten elkaar met als doel het bevorderen van innovatie. We noemen dit ‘werkenderwijs ontwikkelen’. Doel van de EKW’s is opleidingen verrijken met de eisen die een arbeidsmarkt zonder grenzen stelt. Concreet betekent dit dat studenten interculturele competenties ontwikkelen, kennismaken met de taal en de cultuur van het buurland en nieuwe of aanvullende vakkennis opdoen. Studenten kunnen zo na hun opleiding in beide landen aan het werk.

Meer weten over de Euregionale KennisWerkplaats of aansluiten bij een van bovenstaande kenniswerkplaatsen? Neem contact op met Rob Rouwers.

Kernteam
Het kernteam bestaat uit de volgende deelnemende partners: